Argtour - Productos, ofertas, noticias

Cooperación

Cooperazione si ricerca. Agenzie di viaggio italiane

hace 10 meses

Sono un cittadino argentino che parla l'italiano e abita in Argentina. Lavoro come guida turistica in lingua italiana nella città di Buenos Aires e dintorni dal 2005 e faccio anche l'accompagnatore turistico in Argentina e Sud America. Tra l'altro sono progettista di viaggi e responsabile del progetto di viaggio per delle agenzie di viaggio straniere che vogliono sviluppare la loro attività in Argentina e offrire un servizio esclusivo in modo personalizzato per i loro gruppi alla scoperta dell'autentica e vera Argentina. Durante le visite private della città, mi concentro su fatti importanti sull'Argentina o sui luoghi che visiteremo a Buenos Aires. Faremo una revisione approfondita della storia argentina, compresi temi attuali, vita quotidiana e realtà a Buenos Aires. Attualmente collaboro con agenzie scandinave, ho un itinerario che comprende anche un ristorante di altezza (23º piano) con vista a 270 gradi, un vigneto e il paese di Colonia in Uruguay. Esperienza precedente come guida turistica in Toscana, Italia, 2010. I vostri clienti riceveranno un servizio esclusivo e un'esperienza senza interruzioni e la sua agenzia otterrà un budget conveniente.

Samarbete eftersträvas. Svenska resebyråer.

hace 10 meses

Jag är en svensktalande argentinsk medborgare som bor i Argentina och arbetar som svensktalande reseguide i Buenos Aires stad och omgivningar sedan 2005 och färdledare i Argentina och Sydamerika. Reseformgivare och reseprojektledare på platsen för utländska resebyråer som vill utveckla sina affärer i Argentina och erbjuda en exklusiv service på ett skräddarsydd sätt för sina grupper att upptäcka den autentiska äkta Argentina. Under de privata stadsrundturerna fokuserar jag på viktiga fakta om Argentina eller de platser vi kommer att besöka i Buenos Aires. Vi kommer att göra en grundlig översyn av den argentinska historien, inklusive aktuella teman, vardagsliv och verklighet i Buenos Aires. För närvarande arbetar jag med skandinaviska resebyråer, jag har en resväg som också innehåller en restaurang i höjden (23:e våning) med 270 graders utsikt, en vingård och byn Colonia i Uruguay. Tidigare erfarenhet som färdledare i Toscana, Italien, 2010. Dina kunder kommer att få en exklusiv service och sömlös upplevelse och du kommer att få en kostnadseffektiv budget.

Samarbeid søkes. Norske reisebyråer.

hace 10 meses

Jeg er en nosktalende argentinsk statsborger som bor i Argentina og jobber som norsk-talende reiseguide i Buenos Aires by og nærområder siden 2005, og reiseleder i Argentina och Sør-Amerika. Reisedesigner og reiseprosjektleder på stedet for utenlandske reisebyråer som ønsker å utvikle sine virksomheter i Argentina og gir en eksklusiv tjeneste på en skreddersydd måte for sine grupper å oppdage den autentiske ekte Argentina. I løpet av de private byturer er jeg fokusert på viktige fakta om Argentina eller stedene vi skal besøke i Buenos Aires. Vi skal gjøre en grundig gjennomgang på argentinske historie, også aktuelle tema, hverdag og virkelighet i Buenos Aires. For tiden jobber jeg med noen skandinaviske reisebyråer, jeg har en reiserute som også inkluderer en høyde restaurant (23. etasje) med 270 graders utsikt, en vingård og byen Colonia i Uruguay. Tidligere erfaring som reiseleder i Toscana, Italia, 2010. Kundene dine vil finne en eksklusiv service og sømløs opplevelse, og du vil finne et kostnadseffektivt budsjett.